Du kan nu selv fjernaflæse din nye vandmåler

Kamstrup kan levere et smart digitalt display til trådløs fjernaflæsning af din egen vandmåler.
Hermed kan du selv løbende aflæse og overvåge dit vandforbrug, uden at skulle ned og rode i din målerbrønd.
Bestyrelsen har besluttet at give alle forbrugere mulighed for at få et display uden beregning.
Du skal blot sende en e-mail til post@havnelevvand.dk

Læs mere i Display brochure


Info om behandling af person- og kunde oplysninger

 

Læs vores politik her

Forbrugerens muligheder for at klage over leveringsbetingelserne.

Læs mere her Klageregler

Information 2019

 

 

Havnelev Vandværk A.m.b.a.

Havnelev Vandværk er leverandør til 153 forbrugere.

Vandværket er fysisk placeret på Tornebjergvej 18 C og er ubemandet.

Selskabet, der er stiftet den 1942, blev stiftet som et I/S, men blev i 2013 ændret til et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).
Selskabet har hjemsted i Stevns Kommune.

Vandværket leverer godt vand med en hårdhedsgrad på 15° dH, men der er installeret et system, som minimerer generne af kalken.
Læs mere her.


Vandværket henstiller til:

At salg/udlejning af ejendom samt flytninger meddeles vandværket senest 8 dage efter fraflytning !!!

Vigtige datoer, som er de samme hvert år:

Årsopgørelse og  á conto opkrævning udsendes medio februar med seneste betalingsfrist primo marts.

Aflæsningskort udsendes medio december med seneste aflæsningsfrist d. 31. december og seneste indsendelsesfrist d. 5. januar.

Overholdes fristerne ikke, koster det gebyr iht. gældende takstblad.