Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes mandag den 22. maj 2023 kl. 19.00 i Havnelev Borger- & Kulturhus.
Alle andelshavere er indvarslet.
Dagsorden

Regnskab

 

Du kan nu selv fjern aflæse din nye vandmåler

Kamstrup kan levere et smart digitalt display til trådløs fjern aflæsning af din egen vandmåler.
Hermed kan du selv løbende aflæse og overvåge dit vandforbrug, uden at skulle ned og rode i din målerbrønd.
Bestyrelsen har besluttet at give alle forbrugere mulighed for at få et display uden beregning.
Du skal blot sende en e-mail til post@havnelevvand.dk

Læs mere i Display brochure

 

Info om behandling af person- og kunde oplysninger

 

Læs vores politik her

Forbrugerens muligheder for at klage over leverings betingelserne.

Læs mere her Klageregler

Information 2019

 

 

Havnelev Vandværk A.m.b.a.

Havnelev Vandværk er leverandør til 156 forbrugere.

Vandværket er fysisk placeret på Tornebjergvej 18 C og er ubemandet.

Selskabet, der er stiftet den 1942, blev stiftet som et I/S, men blev i 2013 ændret til et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).
Selskabet har hjemsted i Stevns Kommune.

Vandværket leverer godt vand med en hårdhedsgrad på 15° dH, men der er installeret et system, som minimerer generne af kalken.

Læs mere her.


Vandværket henstiller til:

At salg/udlejning af ejendom samt flytninger meddeles vandværket senest 8 dage efter fraflytning !!!


Vigtige datoer, som er de samme hvert år:

Årsopgørelse og  á conto opkrævning udsendes medio januar med seneste betalingsfrist primo frebruar.