Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøveren gang om året. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert  år.  Hver anden gang som normal analyse og hver anden gang som udvidet analyse

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 5. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Link til analyser på hjemmesiden: