Regnskaber for Havnelev Vandværk

Havnelev Vandværk har en solid økonomi. Det er planlagt en række investeringer frem til 2028. De er oplistet i investeringsplanen. De første investeringer er i renovering af boring 2, montering af elektroniske målere på boringerne samt ved alle husstande.
Den øvrige kapital er primært planlagt anvendt til udskiftning af ledningerne fra 1942 i Havnelev. Hvornår det skal ske er usikkert, for de gamle ledninger er fortsat tætte, men det kan hurtigt ændres.
Tallene nedenfor viser resultatopgørelsen og balancen for vandværket.

Se det samlede regnskab udarbejdet af Lokalrevision i 

Årsrapport 2016
Årsrapport 2017
Årsrapport 2018

Se regnskab og budget i regnskab 2018