Regnskaber for Havnelev Vandværk

Havnelev Vandværk har en solid økonomi. Det er planlagt en række investeringer frem til 2031. De er oplistet i investeringsplanen
Den opsparede kapital er primært planlagt anvendt til renovering af behandlingsanlægget og til udskiftning af ledningerne fra 1942 i Havnelev. Hvornår det skal ske er usikkert, for de gamle ledninger er fortsat tætte, men det kan hurtigt ændres.

Tallene nedenfor viser resultatopgørelsen og balancen for vandværket.

Se det samlede regnskab med noter i Årsrapporteni 

Årsrapport 2016
Årsrapport 2017
Årsrapport 2018
Årsrapport 2019
Årsrapport 2020

Årsrapport 2021
Årsrapport 2022

Se regnskab og budget i regnskab 2022 til generalforsamlingen