Havnelev Vandværk, der er bygget i 1983, ejes og drives af forbrugerne.
Selskabet blev stiftet i 1942, hvor det oprindelige vandværk blev bygget på Boestoftevej 23. Selskabet startede som et interessentskab (I/S).
I 2013 blev selskabet ændret fra I/S til A.m.b.a.
 Havnelev Vandværk forsyner 153 forbrugere med rent drikkevand  

Vandet pumpes op af 2 boringer, der er placeret dels på vandværkgrunden og dels på nabogrunden. De to boringerne kan rigeligt dække vandværkets behov.

På vandværket bliver vandet først beluftet, hvorefter det filtreres gennem sandfiltre og pumpes ud i ledningsnettet.

Der tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet.

Til gengæld er der installeret et system til minimering af kalkgener. 

Vandet indvindes fra et magasin i 23 - 28 meters dybe, der er beskyttet af et 13 m tykt lag moræneler. I 2014 var der et samlet forbrug på 19.001 m3 vand på 154 målere. Der er i alt ca. 15 km forsyningsledninger og i 2014 havde vandværket et vandspild under 2 %.