Bestyrelsens medlemmer bliver valgt på skift hvert år på generalforsamlingen.
Herefter konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og sekretær.
Den aktuelle bestyrelse med kontaktdata kan ses nedenfor.

Bestyrelsen 2023